top of page

Informieren Sie sich darüber, ob Ihr Unternehmen einen bestimmten Betrag erhalten möchte

Stellen Sie sicher, dass Sie die Person, mit der Sie sich befassen, mitteilen, dass die Person, mit der Sie sich befassen, die Person, mit der Sie sich befassen müssen, die Person, die Sie brauchen, mit der Bitte, Ihr Kind zu belästigen, belästigt ních údajů společností.

 

Společnost zpracovává osobní údaje  im September 2016 in der Europäischen Union, am 27. Dezember 2016 im Europäischen Parlament in Rady (EU) bestätigt. 95/46/ES.

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 

 • jméno a příjmení

 • Adresse bydliště / sídla

 • rodné číslo / IČO

 • Adresse elektronische Post

 • telefonní číslo

 • pracovní pozice osoby ve společnosti

 • čísla bankovních účtů

 • Platební morálka 

Účel zpracování

Für die Verwirklichung einer Reihe von Ereignissen (die Sie benötigen, um Ihre Daten zu ändern) müssen Sie sich mit der Kommunikation und der Kommunikation mit anderen Anbietern zufrieden geben ýše zmíněné údaje. Es ist nicht möglich, ein Objekt zu kaufen, um es zu kaufen, aber es ist nicht notwendig, es zu tun. Jelikož jsou tyto osobní údaje kupujícího získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výs lovný souhlas kupujícího se zpracováním.

Zpracování se souhlasem

Bevor Sie ein Objekt auswählen, das Sie benötigen, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Schritte ausführen:

 

 • vedení uživatelského účtu,

 • Bitte informieren Sie sich, wenn Sie eine Nachricht erhalten

 • zasílání obchodních sdělení / Newsletterů/Magazínů kupujícímu

 • zasílání pozvánek na propagační akce pořádané společností

 

Wenn Sie keine Zeit haben, sich mit der Person zu befassen, die Sie brauchen, um Ihre Fragen zu beantworten, müssen Sie sich unbedingt informieren, informieren Sie sich Ich bin der Meinung, dass es sich um einen Newsletter, ein Magazin oder ein Magazin handeln muss, um die Werbung zu verbreiten, die ich erhalten habe, und Ihre E-Mail-Adresse lautet: info@isot.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. Tímto odvoláním není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Forma a delka zpracování

Es ist nicht möglich, die Maschine mit automatischer elektronischer Steuerung auszustatten, ohne dass die Maschine automatisch eingeschaltet wird. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek zboží či služeb, vyřizování re klamací, účetní povinnosti a další ) jsou  uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let

Zpracovatelé

Eine Person, die sich für die Behandlung ihrer Kinder entschieden hat, hat sich mit der Zeit, die sie in Anspruch genommen haben, zufrieden gegeben, und zwar mit einem kleinen oder ganzen Hund  nařízením a zákonem.

 

Zpracovateli osobních údajů jsou:

 • externí účetní

 • IT-Technik

 • Überwachung vozidel - Webdispečink

 • Überwachung vozidel - Scania Flotte

 • T-mobile - Správce firemních nákladů

Poučení o právech

Die wichtigsten Informationen, die Sie benötigen, sind:

Bitte informieren Sie sich

Bitte informieren Sie sich, bevor Sie die Nachricht an den Benutzer senden. 13 nařízení. Wenn Sie sich für eine kurze Zeit mit dem Kunden in Verbindung gesetzt haben, wenden Sie sich bitte an den Kunden, bevor Sie mit der Bestellung beginnen.

Právo na přístup k osobním údajům

Bitte informieren Sie sich, bevor Sie die Nachricht an den Benutzer senden. 13 nařízení. Wenn Sie sich für eine kurze Zeit mit dem Kunden in Verbindung gesetzt haben, wenden Sie sich bitte an den Kunden, bevor Sie mit der Bestellung beginnen.

Právo na opravu

Stellen Sie sicher, dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, bevor Sie in die Schule gehen. Am 16. Januar 2018 wurde die erste Woche vor der Abreise noch einmal nachgeholfen, weil die Zeit noch nicht erreicht war und die Zeit noch nicht erreicht war.

Právo na výmaz (von zapomenut)

Stellen Sie sicher, dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, bevor Sie in den Club gehen. Am 17. Januar 2017 wurde die erste Woche vor der Abreise begonnen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt weitermachen konnten řízením.

Právo na omezení zpracování

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer nicht in der Lage ist, den Inhalt zu ändern. 18 nařízení.

Právo na přenositelnost údajů

Bevor Sie sich auf den Weg machen, müssen Sie sich die Zeit nehmen, bevor Sie in den Club gehen. 20 Tage, 20 Tage vor dem Kauf eines neuen Geräts, zusätzliches Zubehör, eine Struktur, die in der Regel in die richtige Form gebracht werden kann.

Právo vznést námitku

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer sich nicht um eine Einstufung kümmern muss. 21 nařízení.

 

Es ist nicht möglich, dass die Person, die sie besucht hat, mit der Zeit, die sie in der Stadt verbracht haben, die Wohnung verlassen hat, und die Stadt ist nicht in der Lage, die Wohnung zu verlassen společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

 

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, müssen Sie sich auf die Suche nach einem neuen Gerät machen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

 

Bevor Sie Ihren Sound hören und hören, ist noch nichts passiert.

bottom of page